KOŠÍK 0 / 0,- CZK

VIDEO

POPIS

Greys REEL ZÁRUKA

Sluba Greys Reel záruka a servis navijáku platí jen pro produkty zakoupenod autorizovaného prodejce Greys.

Děkujeme, e jste si vybrali naviják Greys. Na vechny novnavijáky Greys se vztahuje Greys Reel záruka podle níže uvedench podmínek. Záruční doba Greys Reel záruka je uvedenv brource dodávané s Vaim navijákem.
Zaručujeme,
e vrobek nebude vykazovat konstrukční vady, vady materiálu a vrobní vady po období 3 let(anebo lhůty uvedené v broue, kterou jste dostali s Vaim navijákem) ode dne, kdy byl pvodnzakoupen.

Sluba Greys Reel sluba prodloužené záruky a servisu je doplňkovou slubou a nijak neovlivňuje ani nesniuje zákonné prva, kterse vztahují na vrobní vady po dobu 24měsíčního zákonného období.

 • Greys záruka se vztahuje na vrobní vady, vady materiálu a konstrukční vady vrobku.

 • Při aktivaci sluby Greys Reel predlouené záruky je potřebnzaregistrovat svůj naviják do 60 dnod jeho

  zakoupeni na webovch stránkách uvedench níe. Při registraci si budete museť vytvořiť uet. (Pokud jej nemáte) http://www.greysfishing.co.uk/productregistration

 • Dostanete e-mail s potvrzením Varegistrace.

 • Uschovejte si doklad o koupi, protoe ten bude vyadovaný při podań reklamace podle Vaich zákonných práv.

 • Greys Reel zruka se vztahuje jen na pvodního vlastníka.

  Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, nedostatečnou údržbou, nedbalostí anebo běžným opotřebením.

  Servisnpoplatek
  Za ka
  dou reklamaci v rámci prodloužené záruky a servisu Greys čtujeme servisnpoplatek. informaci o aktuální výši servisního poplatku najdete níe anebo se obrate na najbližší odděleni slueb zákazníkm.

  Greys servis navijáku 1 - 30,00 £ zahrnuje práci, náhradní díly, spravováni, potovné a baln(mimo Spojeného království může se platit dodatečné potovné)
  Greys servis navijaka 2 - 35,00 £ zahrnuje práci, náhradní díly, spravováni, potovné a baln(mimo Spojeného království může se platit dodatečné potovné)

  Společnosť Greys si vyhrazuje právo na změnu servisního poplatku bez upozorněni.

 • Zákazník hradí vechny náklady spojens přepravou do servisního střediska Greys.

 • Zpětné odeslání a poplatky za pojištěni budou hrazenfirmou Greys. Pro zákazníky mimo Spojeného království

  může byť čtovanpříplatek.

 • Navijáky, na které se vztahuje prodloužená záruční a servisnsluba Greys, budou opravenanebo vyměněn

  podle uvení společnosti Greys.

 • Nasnahou je, pokud je to moné, zabezpečiť taknáhradní díl, aby se co nejvíc shodoval s pokozenou částí.

  Může se vak vyskytnout odlinosti oproti originálu.

 • Sluba prodloužené záruky a servisu Greys nepokrvá běné opotřebení a nevztahuje se na vrobky, které byli

  nějakm způsobem zanedbané, změněnanebo upravovan, anebo jinm způsobem nadměrně pokozené.

 • Sluba prodloužené záruky a servisu Greys se nevztahuje na ztracené anebo ukradené pruty anebo jejich časti.

 • prodloužené záruky a servisu Greys nepokrvádnou související anebo následnou zodpovědnost v dsledku

  pouiti navijáku.

 • Záruka se vztahuje jen na pvodního vlastníka.

SPECIFIKACE

 • Unikátní systém identifikace vlasce s dodávanými barevnými kolíčky
 • Zajišťovací uvolňovací šroub
 • Velký altánový design
 • Systém tažení disků Dual Rulon
 • Nástroj méně konverze zleva doprava
 • Nová čirá modifikovaná polykarbonátová kazeta s cívkou
 • Dodáváno se 2 dalšími cívkami v neoprenovém pouzdře