KOŠÍK 0 / 0,- CZK

HARDY ULTRACLICK dostupnost na info@kamason.com

Ultraclick od Hardy nastavuje nový standard v designu ultralehkého muškařského navijáku. Naviják je vybaven plně uzavřeným chráničem vlasce, díky kterému je ideální pro použití s ​​ultra tenkými vzory vlasců a systémy pouze pro šňůry. Je vybaven plně nastavitelným celokovovým klikovým systémem a je to perfektní naviják pro nejlehčí muškařské sestavy.

Cena
5 999,- CZK
SKLADEM


VIDEO

SPECIFIKACE

HARDY REEL ZÁRUKA

Sluba Hardy Reel záruka a servis navijáku platí jen pro produkty zakoupenod autorizovaného prodejce Hardy.

Děkujeme, e jste si vybrali naviják Hardy. Na vechny novnavijáky Hardy se vztahuje limitovań Hardy Reel záruka podle níže uvedench podmínek. Záruční doba Hardy Reel záruka je uvedenv brource dodávané s Vaim navijákem. Zaručujeme, e vrobek nebude vykazovat konstrukční vady, vady materiálu a vrobní vady po období 5 let (anebo lhůty uvedené v broue, kterou jste dostali s Vaim navijákem) ode dne, kdy byl pvodnzakoupen.

Sluba Hardy Reel sluba prodloužené záruky a servisu je doplňkovou slubou a nijak neovlivňuje ani nesniuje zákonné prva, kterse vztahují na vrobní vady po dobu 24měsíčního zákonného období.

 • Hardy záruka se vztahuje na vrobní vady, vady materiálu a konstrukční vady vrobku.

 • Při aktivaci sluby Hardy Reel prodlouené záruky je potřebnzaregistrovat svůj naviják do 60 dnod jeho

  zakoupeni na webovch stránkách uvedench níe. Při registraci si budete muset vytvořiť uet. (Pokud jej nemáte) https://www.hardyfishing.co.uk/productregistration

 • Dostanete e-mail s potvrzením Varegistrace.

 • Uschovejte si doklad o koupi, protoe ten bude vyadovaný při podanreklamace podle Vaich zákonných práv.

 • Hardy Reel zruka se vztahuje jen na pvodního vlastníka.

  Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, nedostatečnou údržbou, nedbalostí anebo běžným opotřebením.

  Servisnpoplatek
  Za ka
  dou reklamaci v rámci prodloužené záruky a servisu Hardy čtujeme servisnpoplatek. informaci o aktuální výši servisního poplatku najdete níe anebo se obrate na najbližší odděleni slueb zákazníkm.

  Hardy servis navijáku 1 - 30,00 £ zahrnuje práci, náhradní díly, spravováni, potovné a baln(mimo Spojeného království může se platit dodatečné potovné)
  Hardy servis navijaka 2 - 35,00 £ zahrnuje práci, náhradní díly, spravováni, potovné a baln(mimo Spojeného království může se platit dodatečné potovné)

  Společnosť Hardy si vyhrazuje právo na změnu servisního poplatku bez upozorněni.

 • Zákazník hradí vechny náklady spojens přepravou do servisního střediska Hardy.

 • Zpětné odeslání a poplatky za pojištěni budou hrazenfirmou Hardy. Pro zákazníky mimo Spojeného království

  může byť čtovanpříplatek.

 • Navijáky, na které se vztahuje prodloužená záruční a servisnsluba Hardy, budou opravenanebo vyměněn

  podle uvení společnosti Hardy.

 • Nasnahou je, pokud je to moné, zabezpečiť taknáhradní díl, aby se co nejvíc shodoval s pokozenou částí.

  Může se vak vyskytnout odlinosti oproti originálu.

 • Sluba prodloužené záruky a servisu Hardy nepokrvá běné opotřebení a nevztahuje se na vrobky, které byli

  nějakm způsobem zanedbané, změněnanebo upravovan, anebo jinm způsobem nadměrně pokozené.

 • Sluba prodloužené záruky a servisu Hardy se nevztahuje na ztracené anebo ukradené pruty anebo jejich časti.

 • prodloužené záruky a servisu Hardy nepokrvádnou související anebo následnou zodpovědnost v dsledku

  pouiti navijáku.

 • Záruka se vztahuje jen na pvodního vlastníka.

16 1147